Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie to placówka działająca w sposób kompleksowy, umożliwiająca społeczności lokalnej dostęp do nowoczesnych technologii przekazu informacji, mająca wpływ na rozwój inicjatyw lokalnych oraz promująca przedsiębiorstwa działające w regionie.

GCI ukierunkowane jest na:
- Integrację środowiska lokalnego z najbliższym otoczeniem i regionem,
- Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia,
- Działalność informacyjną na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Oferta GCI skierowana jest do:
- Osób bezrobotnych poszukujących pracy,
- Osób chcących podnieść lub zmienić własne kwalifikacje,
- Uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- Przedsiębiorców,
- Osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

GCI zajmuje się:
- Pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- Pomocą w pisaniu dokumentów na przykład: życiorys - CV, list motywacyjny itp.,
- Informowaniem o dostępnych kursach i szkoleniach,
- Doradztwem Doradztwem zakresu prawa pracy,
- Kojarzeniem pracodawców z osobami poszukującymi pracy.


W GCI można skorzystać z:
- Usług biurowych m.in. skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
- Sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
- Pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
- Wyszukiwania partnerów handlowych,
- Promocji usług agroturystycznych,
- Zasobów informacji sieci Internet,
- Kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
- Działalności reklamowo - informacyjnej,
- Wysyłania i odbierania faksów,
- Pomocy przy poszukiwaniu pracy


W GCI można uzyskać informacje o:
- Programach pomocowych Unii Europejskiej,
- Funduszach Przedakcesyjnych,
- Polityce Strukturalnej UE,
- Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
- Przeciwdziałaniu bezrobociu,
- Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
- Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
- Legalnej pracy w państwach UE,
- Przyszłości Polski w UE

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie

tel. 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy pn-pt 8.oo-18.oo

Nasze plakaty

Kalendarz imprez

Marzec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31