28 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie odbędzie się konferencja dotycząca wspierania aktywności,samokształcenia i samopomocy seniorów.

 

I Dzień Seniora Gminy Zbuczyn 2017

Od 2012 roku na terenie gminy Zbuczyn działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od ponad pięciu lat aktywizuje seniorów, integruje ich środowisko, przygotowuje stałą ofertę edukacyjną i animacyjną. Słuchacze UTW biorą udział w regularnych spotkaniach, wykładach i zajęciach dodatkowych. W ramach działalności realizowane są projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, zarówno samodzielnie jak
i w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. Ważnym nurtem działania UTW Zbuczyn jest integracja wielopokoleniowa i aktywizacja społeczna seniorów. Wiele inicjatyw podejmowanych jest przez seniorów samodzielnie zarówno na etapie pomysłu, idei jak i późniejszej realizacji. Ułatwiają to między innymi zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych wspieranych i finansowanych przez samorząd oraz organizacyjna i merytoryczna pomoc Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. W roku 2016 powołano Gminną Radę Seniorów Gminy Zbuczyn, a przy UTW powstało stowarzyszenie „Aktywny Senior Gminy Zbuczyn”. Z inicjatywy Rady Seniorów, Gmina Zbuczyn przystąpiła w 2017 r. do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora.


28 listopada 2017 r. w ramach I Dnia Seniora Gminy Zbuczyn o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja poświęcona aktywności, edukacji, sposobom na społeczną integrację i aktywizację środowisk seniorów. Organizatorzy zadbali o udział ciekawych prelegentów i przekrojowe, szerokie ujęcie problematyki dotyczącej pracy ze środowiskiem seniorów. Wyzwania polityki senioralnej na Mazowszu, dobre praktyki w pracy z osobami starszymi, rola Rad Seniorów. Konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia nowej praktycznej wiedzy pozwalającej lepiej planować strategie działań dotyczących polityki senioralnej zarówno samorządów jak i instytucji publicznych. Adresowana jest również do aktywnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych pracujących i działających na rzecz seniorów. Podczas konferencji odbędzie się uroczysta inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora dla Gminy Zbuczyn.


Wieczorem ,o godzinie 17.00 tego samego dnia, odbędzie się specjalny koncert z udziałem zespołów muzycznych, śpiewaczych i kabaretowych z terenu województwa mazowieckiego. W zespołach prezentują się również aktywni i utalentowani seniorzy. Wystąpią „ULIBABKI”, zespół wokalny działający przy GOK Zbuczyn, „Seniorynki” zespół wokalny Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim oraz amatorska grupa kabaretowa AGAT działająca, na co dzień przy Stowarzyszeniu Agat w Pionkach.


Zarówno konferencja, jaki i uroczysty koncert odbędą się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Na każde z tych wydarzeń obowiązują nieodpłatne numerowane zaproszenia /ilość miejsc jest ograniczona/. Zaproszenia odebrać można w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3. Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji, prelegentów oraz koncertu znajdą państwo na stronie www.gokzbuczyn.pl lub pod numerem telefonu /25/ 641 61 61, 500 799 675.
Patronat honorowy nad I Dniem Seniora Gminy Zbuczyn objął Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław Sipiera, Wójt Gminy Zbuczyn – Tomasz Hapunowicz oraz Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Serdecznie zapraszam
Adam Tarkowski
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty