Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Filii GOK w Starym Krzesku.

Wstęp


W roku 2004 Rada Gminy Zbuczyn podjęła decyzję o przeznaczeniu budynku nie działającej już szkoły w Starym Krzesku na potrzeby działalności społeczno - kulturalnej.  I etap czyli niezbędne prace adaptacyjno remontowe realizowano w latach 2006 -2007, środki finansowe pochodziły z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006”), budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz budżetu Gminy Zbuczyn.
Pod koniec 2009 roku rozpoczął się drugi etap prac polegający na adaptacji terenu do celów rekreacyjno - kulturalnych (budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego, wykonanie stylowego ogrodzenia budynku oraz wyposażenie sal konferencyjnych, kuchni oraz przygotowanie miejsc noclegowych).  Środki pochodziły z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, program „Odnowa i rozwój wsi” oraz z budżetu Gminy Zbuczyn. Prace ukończono pod koniec roku 2011.
Obecnie budynek funkcjonuje jako Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Odbywają się tam imprezy organizowane przez GOK /zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych czy akcji zajęć letnich, bale karnawałowe dla dzieci, warsztaty plastyczne/,  warsztaty zespołów artystycznych z terenu gminy i spoza niej, szkolenia dla rolników organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, imprezy okolicznościowe oraz zlecone eventy.

 

Historia


 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty